Yapılan bağış ve yardımlara vergi indirimi!

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10. unsurları kararı uyarınca, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan tıpkı yahut nakdi bağışların tamamı ile ilgili vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilmektedir.

3/2/2021 tarihinde yayımlanan 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı mucibince, bu tarihten itibaren ülkemizde meydana gelebilecek zelzeleler sonrası ziyan gören afetzedeler için Acil ve Afet İdaresi (AFAD) Başkanlığı uyumunda yardım kampanyaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, Kahramanmaraş ili merkezli olan sarsıntılar için AFAD Başkanlığı uyumunda yardım kampanyası başlatılmıştır.

Ayrıca, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu kararları uyarınca, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağışların tamamı da vergi matrahından indirilebilmektedir.

Nakdi Bağış ve Yardımlar

Depremlerden etkilenen afetzedeler için AFAD Başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecektir. Tıpkı formda, Türk Kızılay’ınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağışların tamamı da indirime husus edilebilecektir. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ait banka dekontları kâfi olacaktır.

Ayni Bağış ve Yardımlar

Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen koşulların ortadan kaldırılması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen gereksinim materyalleri de tıpkı olarak bağışlanabilmektedir. Birebir bağışlar; AFAD Başkanlığının kendisine yapılabileceği üzere AFAD’ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılan tıpkı bağışların tamamı, bağışa mevzu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ait evrak düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecektir. Yeniden kelam konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa mevzu mallara ait yüklenilen KDV’ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecektir.

Halktv.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir