Kürt Diasporası Lozan tartışması başlattı… Erdoğan’a başvurdular

Kürt Diaspora Konfederasyonu (DİAKURD) yaptığı yazılı açıklamada, “Kürt halkının haklarının gasp edildiği Lozan Muahedesinde kendi mukadderatını tayin hakkının Kürt halkı tarafından kullanılabilmesi için yargı yoluna başvuracağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığına müracaat yapıldığını belirtilen DİAKURD açıklamasında, 24 Temmuz 2023 tarihinde Lozan Anlaşması’nın yüz yılını dolduracağına dikkat çekerek, Lozan Mutabakatına karşı yargı yoluna gideceklerini belirttikleri açıklamaları şu formda:

“24 Temmuz 2023 tarihinde Lozan Muahedesinin yüz yılı doluyor. Muahedeyi imzalayan devletler memleketler arası hukukun en kıymetli unsurlarına muhalif davranarak bir halkı temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bıraktılar. I. Dünya Savaşı’ndan sonra pek çok yeni devlet kuruldu, halklar özgürleşti, yeni bir dünya sistemi oluşturuldu. Lozan’da Kürt halkı esaret altına alınırken Kürtlere kelam söyleme hakkı dahi tanınmadı, temsil edilmelerine müsaade verilmedi. Mutabakattan sonra kurulacak olan Türkiye devletinin temsilcileri kendi siyasi çıkarlarını merkeze alarak bir ‘barış’ tesis etti. Bu ‘barış’ Kürt halkının inkarı üzerine tesis edildi. ‘Biz Kürtleri de temsil ediyoruz, Kürtler Türkiye parlamentosuna ve hükümette Türklerle eşit biçimde kelam hakkına sahip’ diyen müstakbel Türk devletinin kurucuları kendi devletlerini kurduktan çabucak sonra Kürt ulusunun varlığını dahi inkar ettiler.

Bu mutabakat sonucunda Kürtler yüz yıl boyunca ulusal haklarından yoksun bırakıldı. Yüz yıl boyunca yüz binlerce Kürt katledildi, milyonlarca Kürt sürgün edildi, binlerce köy yakılıp yıkıldı, Kürdistan asimilasyon alanına çevrildi. Tarihi eserler Kürdistan’dan alınıp götürüldü, götürülemeyenler ise su altında bırakıldı. Bir orman ülkesi Kürdistan’ın tabiatı tahrip edildi, ediliyor.

Müvekkillimiz DİAKURD (Konfederasyona Kurden Diaspora, Kürt Diaspora Konfederasyonu) Lozan’ Mutabakatındaki hak gaspının sonra ermesi, milletlerarası hukukta emredici kural yani jus cogens niteliğinde olan self-determinasyon hakkının Kürt halkı tarafından kullanılabilmesi için yargı yoluna başvurma kararı aldı. Bizde bu karar uyarınca DİAKURD ismine hukuksal süreci başlattık. Böylelikle müvekkillimiz ismine TC Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bu talebimizin karşılanması için yazılı dilekçe sunduk. Yasal müddeti içerisinde olumlu bir yanıt alamazsak evvel iç hukuk yollarına daha sonra ise Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’ne başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir