Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na açık mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi’nin kimi mezunları; CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben bir açık mektup yazdı.

ANKA’nın aktardığı habere nazaran, mektubun başında “Kemal Kılıçdaroğlu’na Açık Mektup” ismiyle yayınlanan mektubu desteklemek ve imzalamak isteyen, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezun ve mensupları bu formu doldurmak yoluyla takviyelerini iletebilirler” tabirleri kullanıldı. Mezunlar, mektuplarında; Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında dayanak vereceklerini belirtti.

20-25 genç mezun, Kılıçdaroğlu’na mektuplarında: “Bugün, Türkiye’deki tüm İslamcı-Mütedeyyin bölümlerin varlıklarını AK Parti ve Erdoğan’a borçlu olduklarına dair mesnetsiz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Halbuki Türkiye’de ne İslamcı hareket ne de bunun resmi-kurumsal karşılığı olarak nitelendirilebilecek İmam-Hatipler, Erdoğan ve AK Parti ile var olmuştur. İmam Hatipleri rejimlerinin art bahçesi, kendi hukuksuz ve kural tanımayan iktidar ağlarının bir kesimi olarak görmek isteyen ve bu sebeple bizlere musallat olan bu iktidar hiziplerine hiçbir minnet borcumuz yoktur” dedi.

‘KARTAL’IN TAM ORTASINDAN SESLENİYORUZ’

Mektupta şu tabirler yer aldı: “Demokrasi; kerameti vatandaşlığından menkul her ferdin, yetkisi olmasa dahi, ülkenin istikbaline yönelik tasavvurlarına dayanarak devlet yönetimine müdahil olduğu ve üstüne görev aldığı bir rejimdir. Hal böyleyken, biz, artık üniversite öğrencisi olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) mezunu ve mensuplarından oluşan bir küme genç; seçim sath-ı mailine girdiğimiz bu süreçte inisiyatif alıp ülkemizin mevcut durumu karşısında geliştirdiğimiz tutumu, bir açık mektup olarak başta sizinle ve bu vesileyle Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istedik. Bunu, toplumsal diyalog ve karşılıklı anlayışın gelişmesine yönelik bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz.

Kartal, Türkiye’nin en başarılı liseleri ortasındadır. Buna karşılık, en başarılı imam hatip lisesidir. Okul, Türkiye’nin İslamcı-Mütedeyyin ebeveynlerinin çocukları için temenni ettikleri istikbal kelam konusu olduğunda lise eğitimi için birinci tercihtir. Okulun isteği, hem akademik muvaffakiyetin sağlandığı hem de dinî ve entelektüel birtakım kazanımların edinildiği bir lise kültürü oluşturmaktır. Ebeveynlerin birinci tercihi olmasının sebebi, okulun bu isteğinden ötürüdür. Kazandırdığı toplumsal, kültürel ve sembolik sermaye Türkiye’nin bu koşullarında yeğlenir niteliktedir. Bu noktada akademik muvaffakiyet göstermiş olmanın yanı sıra, dinî ve entelektüel müktesebatı olan bizler de okulun yetiştirdiği memleket insanlarıyız. Okul profilinden saparak geçmiş tüm birikimini ve art planını elinin zıddıyla iten, karşıt yahut tepkisel öğrenciler değiliz. Size Kartal’ın tam ortasından sesleniyoruz.

‘İKTİDAR HİZİPLERİNE MİNNET BORCUMUZ YOKTUR’

Bugün, Türkiye’deki tüm İslamcı-mütedeyyin kısımların varlıklarını AK Parti ve Erdoğan’a borçlu olduklarına dair mesnetsiz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Halbuki Türkiye’de ne İslamcı hareket ne de bunun resmi-kurumsal karşılığı olarak nitelendirilebilecek İmam-Hatipler, Erdoğan ve AK Parti ile var olmuştur. İmam Hatipleri rejimlerinin art bahçesi, kendi hukuksuz ve kural tanımayan iktidar ağlarının bir kesimi olarak görmek isteyen ve bu sebeple bizlere musallat olan bu iktidar hiziplerine hiçbir minnet borcumuz yoktur. Bilakis sizin sabırla ve sorumlulukla ördüğünüz kucaklayıcı koalisyon liderliğinde kuracağımız bir Türkiye vardır. İktidarın siyasi hesapları içinde kaybolan gelecek ufkumuzu, lakin bu yolla yine inşa edebiliriz.

‘İDARİ İNİSİYATİFİN YOK EDİLDİĞİ CENDERENİN İÇİNDEYİZ’

Türkiye’de doğan her çocuk travmatize edilmiş bir geçmişi bilgili olarak alıyor. Kamusal alana çıktığında kendisini travmatik bir tarihî anlatının merkezinde buluyor. Böylelikle tarihi harekete geçiren her olay bir yenilgi yahut galibiyet olarak nitelendiriliyor. Ve bizlere de tüm tarihimizi bu dikotomi üzerinden kurmak dayatılıyor. Halkın her bir kesiti ortasında yaşanılan travmaların şiddetine dair adeta bir rekabet sürüp gidiyor.

Travmatize edilmiş deneyimler; iktidar olan bölüme kendinden görmediği kesitlere onları travmatize edilebilecek deneyimler yaşatmanın yasal yerini sunuyor. Hınç ve travma döngüsü, bu halde dönüp duruyor: Dünün zulmedilen mağlubu, bugün galip olduğunda zulmün acımasız sopasını eline alıyor. Hukuk devleti olmanın temel niteliği, fakat ve fakat bu döngü kırıldığında ve yeni bir yol ortaya çıktığında kendini gösterebilecektir.

Sivil toplumun devlet tarafından sindirildiği, her görüşün devletle aralığı nispetinde onurlu bir hayat alanı bulabildiği Cumhuriyet tarihimizde seçimler, halkın kendi politik iradesini gösterdiği en önemli araç olageldi. Yeni bir mana, adalet, özgürlük ve eşitlik ufkunu, halk daima seçimlerde aradı. Bu arayış, 14 Mayıs seçimlerine iki aydan az bir vakit kala tekrar gün yüzüne çıktı: Türkiye’nin somut krizleri ve gerçek çelişkileri gözler önündedir. Her şeyin tepetaklak olduğu bir devirdeyiz. Bu kurallar altında mahalleler ve kimlikler üzerinden yapılacak okumaların, hiçbir geçerliliği yoktur. Keza, seçimi mütedeyyinler ve mütedeyyin-karşıtları üzerinden ele almak, gerçeği saptırmanın ve siyasi hesaplara alet etmenin bir yoludur. Ülkece; bir iltimas rejimi ve onun menfaat ortakları olan takımlar tarafından hukukun ve kurumların askıya alındığı, tüm bürokrasinin rejimin kapı bekçisi haline getirildiği, iş kısmının ve idari inisiyatifin yok edildiği bir cenderenin içindeyiz.

‘HALKI KAZANIMLARLA TEHDİT EDEN ERDOĞAN VAR’

Türkiye ne üstte bahsettiğimiz meşum döngünün çarklarına ne de ülkeyi parti-polis devleti olmanın kıyılarına getirmiş iltimas rejimine mahkûmdur. Bize bunu gösteren şey; sizin ergen nihilizmini, ehven-i şerciliğin konformist bataklığını ve mesiyanik-milliyetçi üçüncü yol arayışlarını geçersiz kılan demokratik ve kucaklayıcı siyasetinizdir. Kurduğunuz kucaklayıcı koalisyon ve daima bir arada ilan ettiğiniz politik ıslahat programı, telaffuz olarak belirlenmesi yahut lisanlandırılması dahi sakıncalı görülen sorunların somut teşhisi ile mümkündür.

Siz ülkemizde uzun yıllardır eksikliğini çektiğimiz demokratik siyaset anlayışını sahiplendiniz ve aldığınız birçok politik inisiyatif ile bunu Türkiye kamuoyuna gösterdiniz. Bu sebeple Türkiye’de yakın ve orta vadede nelerin yapılması gerektiği ve kimin tarafından yapılması gerektiği pek nettir. Bir tarafta ülkenin kronik problemleri konusunda elini taşın altına koyan, helalleşen, demokratik bir uzlaşı kurmak isteyen siz; öbür tarafta ülkemizin ve bizim özelimizde İslamcı-Mütedeyyin kesitin tüm kazanımlarını kendi şahsının varlığına bağlayan, halkı adeta bu kazanımların kaybedilme mümkünlüğü ile tehdit eden Erdoğan vardır.

‘HELALLEŞME DAVETİNİZE İCABET EDİYORUZ’

Bizler, teklifinizin muhatapları olarak, sizin öncülüğünü yaptığınız, sokakta yan yana olanlardan örülü bir koalisyonun ferasetinde gerçekleşen demokratik, özgürlükçü, çoğulcu ve kapsayıcı dönüşümün samimiyetine inanmak bir yana, bilfiil şahidiz. Siyaseti bir inanç sıkıntısı haline getirip siyasalın samimiyetini sorgulamanın yahut onunla şahsî bir ünsiyet kurmanın apolitik ve konformist bir hal olduğunun farkındayız. Bunun geçtiğimiz yirmi yılda ülkemizi soktuğu çıkmazın da idrakindeyiz. Ülkemizin muhtaçlığı olan şey, sizin demokratik ve kucaklayıcı siyaset basiretinizdir. Biz de bunun gerçekleştirilmesinde elimizi sizinle birlikte taşın altına koyuyor ve bu demokratik inşa sürecine taraf oluyoruz. En somut ve objektif manasıyla gerçekleşen bu dönüşümün “ikiyüzlülükle” yahut “samimiyetsizlikle” itham edilmesinin de karşısında olacağız. Ezcümle, helalleşme davetinize icabet ediyoruz, çünkü itikadımızca uzatılan eli sıkmak farzdır. Sizin, ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı olmanızı Allah’tan niyaz ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir