5 yaşındaki çocuk için ‘milli güvenlik sorunu’ diyen bakanlığa dava

İstanbul’da yaşayan P.Y, 5 yaşından beri baktığı Fas asıllı çocuğu evlat edinmek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, çocuğun biyolojik annesinin isteği ve uzman raporu doğrultusunda P.Y’nin talebini kabul ederek, “evlatlık bağının kurulmuş olduğunu” tespit etti. Karar katılaştıktan sonra çocuk Türkiye vatandaşı olmaya hak kazandı fakat kimliği yoktu. P.Y. kimlik almak için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.

İçişleri Bakanlığı, mahkeme kararına karşın 5 yaşındaki çocuğun vatandaşlığını kabul etmeyerek ‘ret’ kararı verdi. Bakanlığın ‘ret’ münasebetinde “milli güvenlik” ve “kamu tertibi için engel” tabirleri yer aldı. P.Y, Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi’nde İçişleri Bakanlığı’na dava açtı. Anne P.Y, avukatı Fatma Gül Karapıçak Cengiz aracılığıyla mahkemeye yaptığı müracaatta, İçişleri Bakanlığı kararının, “hukuka ve maddelere aykırı” olduğunu belirtti.

‘RET MÜNASEBETİ ANAYASA’YA AYKIRI’

Mahkemeye sunulan dilekçede, “Anayasa’nın 66/ hususunda vatandaşlık kanunun gösterdiği koşullarla kazanılır ve fakat kanunda belirtilen hallerde kaybedilir’ düzenlemesiyle vatandaşlık kazanımının yasallığı açıkça vurgulanmıştır. Bu nedenle ‘kamu düzeni’ ve ‘milli güvenlik’ gerekçesiyle somut münasebet göstermeksizin vatandaşlık müracaatının reddi Anayasa’ya ve hukuka ters. Kamu nizamı ve ulusal güvenlik pürüzünün küçüğün geçmişinde ya da kayıtlarında nasıl ve ne halde tespit edildiği, hangi halin ve kuralın ulusal güvenlik ya da kamu nizamı kavramı dahilinde mahzur teşkil ettiği, iptali talep edilen Türk vatandaşlığının kazanılması müracaatının reddi kararında açıklanmamıştır” denildi.

‘ÇOCUK VATANSIZ KALABİLİR…’

Başvuru dilekçesinde Türkiye’nin taraf olduğu memleketler arası kontratlar de hatırlatılarak şu tabirler yer aldı: “Küçüğün üstün faydası gereği Türk vatandaşlığına kabulü gerekmekte. Aksi halde insan haklarına terslik meydan gelecek. Hakikaten küçük ergin olduktan sonra bir nedenle hudut dışı edilme üzere bir yaptırım ile karşı karşıya kalırsa bu durum insan hakkı ihlali olacak. Küçük doğduğundan beri yaşadığı ve kendi ülkesi olarak bildiği ülkesinden kopartılacak. Küçük tahminen de lisanını bilmediği ve hiçbir biçimde yakını, tanıdığı olmayan bir ülkeye gitmek zorunda kalacak. Kendi toprağından, bildiği topraklardan ve insanlardan kopartılacak. Küçük tahminen de vatansız bırakılacak. Sayın mahkemenin bu derece yüksek bir hak ihlaline neden olacak olaya sebebiyet vermemesi hedefiyle davalı yönetimin (İçişleri Bakanlığı) kararının iptal edilmesi talebimizdir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir